Kontrolloni notat, shikoni ecurine e aplikimit tuaj.


Materiale të dobishme

→ Tabela e pikeve te fituesit te fundit per vitet 2007-2011

→ Formulari A1G dhe A1T

→ Rregullore e Maturës Shtetërore 2012

→ Udhëzues për Formularin A1 2012

→ Formulari A1 2012

→ Udhëzues për Formularin A1-Z 2012

→ Formulari A1-Z 2012

→ Koeficientët e (profileve/indekseve) të shkollave të mesme

→ Koeficientët e lëndëve me zgjedhje

→ Udhëzim Nr.40 dt.12.10.2011 për zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2012

→ Udhëzim Nr.3 dt.28.02.2012 për zhvillimin e provimeve perfundimtare dhe provimeve të Maturës Shtetërore 2012
Nese jeni fitues tek nje nga programet e studimit duhet te kryeni regjistrimin. Per tu regjistruar tek programi i studimit ku jeni fitues klikoni tek butoni i meposhtem. Per tu regjistruar Online eshte e domosdoshme te hapni nje adrese e-mail
Për të aplikuar me formularin IAL klikoni tek butoni i mëposhtem
Për të aplikuar me formularin A3 klikoni tek butoni i mëposhtem