Kontrolloni notat, shikoni ecurine e aplikimit tuaj.

Matura Shtetërore

 

Matura Shtetërore është kryerja e provimeve me detyrim dhe ato me zgjedhje në përfundim të shkollës së mesme dhe për hyrje në universitet, kështu që Matura Shtetërore përfaqëson jo vetëm provimet përfundimtare, por ajo është një proces rregulloresh të kalimit prej shkollës së mesme në Institucionet e Arsimin të Lartë Publik (IALP).

Provimet e Maturës Shtetërore janë provime Kombëtare në kushte të barabarta për të gjithë kandidatët. Ata marrin provimin në të njejtën kohë sipas procedurave dhe rregullave të njëjta dhe në perputhje me të njëjtat kritere të vlerësimit.

Provimet e Maturës Shtetërore janë provimet përfundimtare të shkollës së mesme, marrja e të cilëve nënkupton përfundimin e arsimit të mesëm.

Duke kaluar provimet e Maturës Shtetërore kandidatët tregojnë se kanë arritur standartet e njohurive të përcaktuara nga programet e përgjithshme të shkollave të mesme.

 

Formulari A1G dhe A1T

Udhëzim Nr.40 dt.12.10.2011 për zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2012

Rregullore e Maturës Shtetërore 2012

Udhëzim Nr.3 dt.28.02.2012 për zhvillimin e provimeve perfundimtare dhe provimeve të Maturës Shtetërore 2012

Udhëzues për Formularin A1 2012

Formulari A1 2012

Udhëzues për Formularin A1-Z 2012

Formulari A1-Z 2012

Koeficientët e (profileve/indekseve) të shkollave të mesme

Koeficientët e lëndëve me zgjedhje

 

 


Nese jeni fitues tek nje nga programet e studimit duhet te kryeni regjistrimin. Per tu regjistruar tek programi i studimit ku jeni fitues klikoni tek butoni i meposhtem. Per tu regjistruar Online eshte e domosdoshme te hapni nje adrese e-mail
Për të aplikuar me formularin IAL klikoni tek butoni i mëposhtem
Për të aplikuar me formularin A3 klikoni tek butoni i mëposhtem