Kontrolloni notat, shikoni ecurine e aplikimit tuaj.

Programet orientuese të Maturës Shtetërore

 

 

Kurrikula Bërthamë
Programi orientues 2011 - 2012
Kurrikula me Zgjedhje
Programi orientues 2011 - 2012
Anatomi artistikeAnglisht (gjuhë e huaj e dytë)
Anglisht (gjuhë e huaj e parë)Biologji e thelluar
Biologji bërthamëEkonomi e thelluar
Ekonomi bërthamëFilozofi
Fizika bërthamëFrëngjisht (gjuhë e huaj e dytë)
Frëngjisht (gjuhë e huaj e parë)Gjeografi e thelluar
Gjeografi bërthamëGjermanisht (gjuhë e huaj e dytë)
Gjuhë shqipe dhe letërsi bërthamë (i detyruar) gjimnazi dhe gjimnazi me orientim gjuhësorHistori e thelluar
HarmoniItalisht (gjuhë e huaj e dytë)
Histori muzikeKimi e thelluar
Histori artiLetërsi e thelluar
Histori baletiMatematika e thelluar
Histori bërthamëPsikologji
Italisht (gjuhë e huaj e parë)Sociologji
Kimi bërthamëSpanjisht (gjuhë e huaj e dytë)
Matematika bërthamë, provim i detyruar, gjimnaziFizika e thelluar
QytetariTeknologji e thelluar
Teknologji bërthamëTrashëgimi kulturore
Gjuhë shqipe dhe letërsi (artistike). Provim i detyruar
Matematika (i detyruar), shkollat artistike 3-vjecare
Shkencat e tokës

Matematika me orientim gjuhësor (i detyruar)

Gjuhë Gjermane (gjuha e huaj e parë)
Gjuhë Spanjolle (gjuha e huaj e parë)

Për Arsimin Profesional

Të reja


Administrator për mirëmbajtjen e sistemit kompjuterik
Automekanik
Hidraulik
Konfeksionist dhe Stilist
Përpunim druri e përpunues druri
Teknik ushqimor pije e konserva

Të rishikuara


Elektroteknik dhe elektrik i përgjithshëm
HF Automekanik
HF Biznes
HF Elektronike
Teknologji ushqimore bulmet mish (Tiranë)
Teknik Ndërtimi

Të vjetrat


Agrobiznes
Ekonomik
Elektronike
Fermer (modular)
HF Elektrike
Hoteleri Turizëm
Makineri Bujqësore
Mekanik i Përgjithshëm
Pyje
Teknik Gjeodet
Telekomunikacion
Turizëm
Veterinari

Materiale të dobishme

→ Tabela e pikeve te fituesit te fundit per vitet 2007-2011

→ Formulari A1G dhe A1T

→ Rregullore e Maturës Shtetërore 2012

→ Udhëzues për Formularin A1 2012

→ Formulari A1 2012

→ Udhëzues për Formularin A1-Z 2012

→ Formulari A1-Z 2012

→ Koeficientët e (profileve/indekseve) të shkollave të mesme

→ Koeficientët e lëndëve me zgjedhje

→ Udhëzim Nr.40 dt.12.10.2011 për zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2012

→ Udhëzim Nr.3 dt.28.02.2012 për zhvillimin e provimeve perfundimtare dhe provimeve të Maturës Shtetërore 2012
Nese jeni fitues tek nje nga programet e studimit duhet te kryeni regjistrimin. Per tu regjistruar tek programi i studimit ku jeni fitues klikoni tek butoni i meposhtem. Per tu regjistruar Online eshte e domosdoshme te hapni nje adrese e-mail
Për të aplikuar me formularin IAL klikoni tek butoni i mëposhtem
Për të aplikuar me formularin A3 klikoni tek butoni i mëposhtem