Kontrolloni notat, shikoni ecurine e aplikimit tuaj.

Faqja Kryesore Për Maturën ShtetëroreMund të përzgjidhni materiale të përgjithshme nga menutë, apo të dhënat tuaja specifike nëse hyni në sistem duke vendosur të dhënat tuaja.


Materiale të dobishme

→ Tabela e pikeve te fituesit te fundit per vitet 2007-2011

→ Formulari A1G dhe A1T

→ Rregullore e Maturës Shtetërore 2012

→ Udhëzues për Formularin A1 2012

→ Formulari A1 2012

→ Udhëzues për Formularin A1-Z 2012

→ Formulari A1-Z 2012

→ Koeficientët e (profileve/indekseve) të shkollave të mesme

→ Koeficientët e lëndëve me zgjedhje

→ Udhëzim Nr.40 dt.12.10.2011 për zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2012

→ Udhëzim Nr.3 dt.28.02.2012 për zhvillimin e provimeve perfundimtare dhe provimeve të Maturës Shtetërore 2012
Nese jeni fitues tek nje nga programet e studimit duhet te kryeni regjistrimin. Per tu regjistruar tek programi i studimit ku jeni fitues klikoni tek butoni i meposhtem. Per tu regjistruar Online eshte e domosdoshme te hapni nje adrese e-mail
Për të aplikuar me formularin IAL klikoni tek butoni i mëposhtem
Për të aplikuar me formularin A3 klikoni tek butoni i mëposhtem